Vertrouwenspersoon

Willy Leezer (van KNWU district Zuid-Holland) 06 – 537 10 896
In geval van (sexuele) intimidatie kan met haar contact worden gezocht.