Mini Cycle Cross

Alle veldrijders beleven veel plezier aan deze tak van wielrennen. Het aanbod van leuke wedstrijden voor de jeugd in onze regio is niet zo groot of het niveau ligt vaak hoog aangezien de renners vaak uit het hele land komen.
Om iedereen de kans te bieden naast de training ook enkele wedstrijden te kunnen rijden is een aantal jaar geleden het idee ontstaan voor een aantal wedstrijden in onze regio. De opzet van deze wedstrijden is dat de wedstrijden niet te veel tijd vergen en voor iedereen toegankelijk zijn. Het plezier in de sport staat voorop.
Voor alle deelnemers die minstens vier van de zes wedstrijden hebben gereden is er aan het eind een beker.


Inschrijven

Inschrijven is vooraf mogelijk door aanmelding bij het jeugdsecretariaat van de club waar de renner lid van is. De jeugdsecretariaten melden hun renners aan bij de club waar de eerste wedstrijd plaatsvindt. Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk. Er is geen inschrijfgeld. Een licentie of basislidmaatschap is wel nodig. Renners dienen zich op de dag zelf voor iedere wedstrijd te melden, en een rugnummer op te halen, welke na afloop van de wedstrijd direct weer wordt ingeleverd. We rijden dus niet de hele MCW met hetzelfde nummer.


Indeling

De renners(sters) worden ingedeeld volgens de gebruikelijke categorie indeling. Het is mogelijk dat een renner een categorie hoger gaat rijden, met wel het risico dat als ze promoveren ze niet meer mee mogen doen. Ook betekend het dat deze renner in deze categorie blijft rijden en niet terug gaat naar zijn eigen categorie. Bij geringe deelname zullen er diverse categorieën tegelijk rijden, waarbij de categorieën wel apart geklasseerd zullen worden. Eerste jaars nieuwelingen mogen meerijden. Het gaat alleen om renners/rensters die niet aan de KNWU/landelijke veldrit wedstrijden meedoen. Deze renners/rensters rijden mee bij categorie zeven met aparte klassering.

Reglement
De reglementen van de KNWU, voor zover deze betrekking hebben op het crossen voor de jeugd, zijn van toepassing. Toegestaan zijn: fietsen met een klassiek- of een mountainbike stuur of mountainbikes (zonder gemonteerde bar-ends). Ook de verzetten moeten conform de KNWU regels worden nageleefd. Dit geldt niet voor mountainbikes. Een transponder is niet verplicht.

Promoveren
Net als bij de MWW kunnen kinderen promoveren, na 3x top 3 incl. minimaal 1x winst. Promoveren is verplicht. Je kan 1x promoveren. Twee categorieën hoger rijden is echter niet verstandig en daarom niet mogelijk. Mocht een kind 2x promoveren (dan zijn er al minimaal zes wedstrijden gereden) dan stopt de deelname.

Routebeschrijvingen zijn te vinden op: www.zuidholland-knwu.nl

Zeeland cross1