NK Jeugd


Het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd op de weg wordt op zaterdag 10 juni 2017 te Amersfoort verreden.

Renners/rensters kunnen zich plaatsen aan de hand van een puntentelling over de wedstrijden in district Zuid-Holland, waarbij per renner/renster de beste drie uitslagen tellen. Een 1e plaats levert één punt op, een 2e twee punten, enz. Dat houdt dus ook in, dat een renner/renster die geen drie of meer uitslagen heeft, niet in aanmerking komt.

Mochten er plaatsen overblijven – bij de meisjes was dat de vorige jaren in sommige categorieën het geval – dan zijn twee uitslagen, en soms zelfs één, ook voldoende. Maar die meisjes staan dan bij het NK achteraan.

Voorbeeld: Een renner heeft de volgende uitslagen behaald 4, 23, 18, 7, 6. Zijn beste drie uitslagen zijn dus 4, 6 en 7. Hij heeft daarmee 17 punten behaald. Bij gelijke stand beslist de vierde beste uitslag, enz. Mochten er renners zijn die ook met het meetellen van een vierde of vijfde uitslag nog steeds gelijk staan, dan beslist de beste uitslag.

Ten behoeve van de selectie worden de wedstrijduitslagen opgeschoond, hetgeen inhoudt dat degenen uit een ander district, van een ander geslacht of met dispensatie voor een lagere categorie uit de uitslag worden verwijderd. Renners van wie bekend is dat ze niet aan het NK kunnen/willen deelnemen, worden niet uit de wedstrijduitslag verwijderd.

Protesten tegen de wedstrijduitslag dienen binnen een half uur na bekendmaking hiervan te worden ingediend bij de jury. Latere protesten worden niet in behandeling genomen.

Men kan geen punten behalen in wedstrijden waarin men, met dispensatie, in een lagere categorie rijdt. Kinderen die in een hogere categorie willen gaan rijden, en toch aan het NK Jeugd willen meedoen, worden verzocht tot het NK Jeugd in de oorspronkelijke categorie te blijven rijden. En pas na het NK Jeugd over te stappen naar een hogere categorie. Als zij zich kwalificeren voor het NK, rijden zij in hun eigen, oorspronkelijke, leeftijdscategorie het NK Jeugd.

De eindstand van de selectie is ook bepalende voor de startvolgorde tijdens het NK.

De wedstrijden die meetellen zijn: 1 april Spijkenisse, 9 april Rijswijk, 16 april Alphen ad Rijn, 22 april Leiden, 29 april Dordrecht (alleen meisjes tellen mee), 30 april Zevenhuizen (alleen jongens tellen mee), 6 mei Gouda, 13 mei Honselersdijk en 20 mei Oude Tonge.

Hou voor wedstrijdwijzigingen de KNWU-site goed in de gaten. Mocht dit gevolgen hebben voor de kwalificatie, dan zal dit via de website van KNWU Zuid-Holland (http://www.zuidholland-knwu.nl) bekend worden gemaakt.